SERIE DOKUMENTÓW DYPLOMATYCZNYCH

English / Polski      


Baza prezentuje dane o seriach dokumentów dyplomatycznych w polskich bibliotekach, zgromadzone w ankiecie przeprowadzonej w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 672/DWB/P/2006).